Marta Mazurkiewicz

MartaMazurkiewiczPani Marta ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS na kierunku pedagogika ogólna: specjalność – nauczanie początkowe. Posiadane wykształcenie, pozwoliło jej podjąć pracę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami – pracowała z dziećmi 
w klasach I – III. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dzięki doświadczeniu, jakie zdobyła pracując w placówkach oświatowo – wychowawczych i doskonałym umiejętnościom organizatorskim, postanowiła założyć własne przedszkole, 
w którym odpowiednio dobrane metody oraz formy pracy z przedszkolakami, wykwalifikowana i kreatywna kadra, dla której praca z dziećmi także jest pasją oraz odpowiednio wyposażona baza dydaktyczna, przyczynią się do zapewnienia dzieciom jak najlepszych warunków do nauki i zabawy.

Jest osobą niezwykle otwartą, serdeczną i ciepłą, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
 i potrzebom zarówno dzieci, jak i rodziców. Jest aktywnym uczestnikiem konferencji 
 i warsztatów dla kadry kierowniczej placówek oświatowo – wychowawczych. Ciągłe doskonalenie zawodowe, daje się zauważyć w jej działaniach na rzecz pracy nowopowstałej placówki.

Realizując swoje marzenia stworzyła przedszkole, w którym dobro dziecka, jego indywidualny rozwój, a także wychowanie najmłodszego pokolenia zgodnie z tradycją oraz ponadczasowymi wartościami, będą stanowiły główny cel pracy z dziećmi.