Plan dnia

6:30 – 8:30
 • Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowa nauczyciela z rodzicami dzieci;
 • Swobodna zabawa dzieci według własnych zainteresowań;
 • Praca z zespołem dzieci lub indywidualna kompensacyjno – wyrównawcza;
 • Praca z dzieckiem zdolnym;
 • Różnego rodzaju zabawy;
8:45 – 9:00
 • Toaleta – mycie rąk, przygotowanie do śniadania;
9:00 – 9:30
 • Śniadanie;
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;
9:30 – 9:45
 • Czynności higieniczne – mycie zębów;
9:45 – 10:15
 • Zajęcia dydaktyczne : zajęcia rozwijające i doskonalące kompetencje językowe, matematyczne, doskonalenie sprawności manualnej rąk, spotkania z przyrodą, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, ćwiczenia praktycznego życia;
10:15 – 11:00
 • Zajęcia dodatkowe : język angielski, zajęcia umuzykalniające i inne;
11:00 – 11:45
 • Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wędrówki piesze, zabawy i ćwiczenia ruchowe;
11:45 – 12:00
 • Przygotowanie do obiadu;
12:00 – 12:40
 • Obiad –  ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
  oraz doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków;
12:40 – 13:00
 • Czynności higieniczne i przygotowanie do odpoczynku;
13:00 – 14:30
 • Leżakowanie i sen –  bajkoterapia, muzykoterapia;
14:30 – 14:50
 • Podwieczorek;
14:50 – 17:00
 • Rozchodzenie się dzieci – zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, ruchowe, tematyczne ze śpiewem, manipulacyjne, konstrukcyjne, indywidualne i grupowe, gry dydaktyczne, zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.