Nasze przedszkole

Nasza placówka mieści się przy ulicy Zamkowej 13 w Bełżycach. Przedszkole jest czynne od 6:30 do 17:00, godziny są dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców.

Kilka powodów, dla których warto wybrać nasze przedszkole

  • Indywidualne podejście do każdego dziecka – małe grupy pozwalające podejść do każdego dziecka, pochylić się nad nim, wspólnie pomyśleć nad wielkimi problemami tych małych ludzi,
  • Komfortowe warunki lokalowe – ogromna przestrzeń jaką posiadamy, nowocześnie urządzona i przygotowana, z myślą o potrzebach małych dzieci, stwarza odpowiednie warunki do nauki, zabawy oraz poznawania świata,
  • Małe grupy – max. 15 osobowe. Aby stworzyć jak najlepsze miejsce dla przedszkolaków i zapewnić im korzystne warunki do pracy i zabawy, tworzymy małe grupy, dzięki którym dzieci będą mogły rozwijać swój twórczy potencjał, ukryty w każdym z nich, a my będziemy mogły wszystkie te predyspozycje dostrzec, kształtować je i doskonalić. Z każdą grupą pracuje dwóch nauczycieli,
  • Wykwalifikowana kadra – osoby pracujące w naszym przedszkolu, to pedagodzy z doświadczeniem, a przede wszystkim ciepłe, serdeczne i kreatywne nauczycielki. Poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy, podmiotowe podejście do dziecka oraz odkrywanie i rozwijanie dziecięcych uzdolnień, zainteresowań i „mocnych stron” stymulują rozwój osobowości przedszkolaków. To nauczycielki, dla których praca z dziećmi stanowi wyznacznik postępowania i współdziałania z innymi ludźmi, zgodnie ze słowami – „troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”,
  • Atrakcyjne warunki odpłatności – wysokość czesnego za jedno dziecko to jedynie 290zł (oferujemy zniżki dla rodzeństwa). W kwotę czesnego wliczone są zajęcia z języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna, rytmika, zajęcia plastyczne, pogadanki biblijne, bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia, zajęcia „mały aktor”, konsultacje z psychologiem i logopedą,
  • Zdrowe odżywianie – w kwestii wyżywienia, nasze przedszkole ściśle współpracuje z firmą cateringową BON APPETIT z Krężnicy Jarej, specjalizującej się w obsłudze żywieniowej przedszkoli. Posiłki wykonane są ze zdrowych, świeżych i wysokojakościowych produktów oraz podane w wizualnie atrakcyjny dla dziecka sposób. W skład dziennej stawki żywieniowej wchodzą: śniadanie, obiad dwudaniowy oraz podwieczorek. W przypadku powiadomienia przez rodziców o nieobecności dziecka, opłaty z tego tytułu odliczone zostają w kolejnym miesiącu.
  • Powrót do tradycji – „stawiamy” na ponadczasowe wartości, takie jak : dom, rodzina i ojczyzna, szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwianie dzieci na potrzebę niesienia pomocy innym, przekazywanie dzieciom zasad dobrego wychowania oraz poprawnej komunikacji międzyludzkiej, empatii, altruizmu, bezinteresownej przyjaźni,
  • Środowisko przyrodnicze wpływające stymulująco na rozwój dzieci – spokojna i bezpieczna okolica, bezpośredni dostęp do terenów zieleni oraz bliska lokalizacja obiektów sportowych sprzyja rozwijaniu procesów poznawczych oraz kształtuje wrażliwość na piękno przyrody, a także uwrażliwia na walory otaczającego nas środowiska.

Podejmowane działania o charakterze dydaktyczno – wychowawczym nakierowane są na wszechstronny rozwój dziecka – praca z przedszkolakami ukierunkowana jest na polisensoryczne poznawanie świata. Przybliżane i omawiane zagadnienia, pozwalają dzieciom odkrywać to co nieznane, a informacje i wartości, które chcemy przekazać najmłodszemu pokoleniu, będą wskazówką jak postępować w dorosłym życiu.