Poznajemy historię Zamku w Bełżycach

W środę 14 października 2015r. organizujemy wycieczkę do zabudowań po zabytkowym średniowiecznym zamku przy ul. Zamkowej 30 w Bełżycach.

Podczas wycieczki będziemy mieli możliwość obejrzenia  pozostałości po zamku znajdujące się w tylnej części zabudowań, zwiedzimy wnętrze budynku oraz zapoznamy się z_ważniejszymi wydarzeniami historycznymi, które wpisały się w historię miasta Bełżyce, jak_m.in._ogłoszenie królem Kazimierza Jagiellończyka w 1446 r.

Podczas wycieczki pan Ryszard Figura opowie nam o losach zamku na przestrzeni lat, a_którego ciekawa historia sięga czasów średniowiecza.